Varför bygga med Stål?

Vi på LGL Construction har pratat stål sedan 1967.

Stål är ett starkt material som klarar stora spännvidder och som är lätt att måttanpassa. Genom att bygga en industrilokal i stål kan du minska antal pelare i lokalen och frigöra stora ytor. En stark stålkonstruktion ger dessutom möjlighet för avancerad arkitektur och varierade fasadmaterial. Vi på LGL Construction har en lång och bred erfarenhet av att konstruera stålhallar, kvalitet är är en angelägenhet som berör alla på LGL Construction, därför anser vi att stål är framtiden...

Varför bygga med Stål?

Stål är ett material som är starkt, flexibelt och relativt lätt. Du som väljer en stålkonstruktion får många fördelar.

• Det går snabbt och enkelt att bygga. Kostnaderna under tillverkningstiden minskar.

• Du kan snabbt ta byggnaden i drift.

• Du sparar värdefulla ytor eftersom stålstommar är enkla att bygga in i bjälklag och väggar.

• Du får en flexibel konstruktion som är lätt att bygga ut och att disponera om.

• Möjlighet till estetiska fasadlösningar. Glas, betong och stål är tre flexibla material som samverkar mycket bra.

• Stål kan återanvändas och är lätt att demontera.